Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
NZOZ – Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Szczodrowska

1. Szanowny Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych (zwanych dalej danymi) jest Barbara Szczodrowska właściciel NZOZ – Praktyka Lekarza Rodzinnego w Łącku, 33-390 Łącko 662, tel. 18 444 66 667.
W sprawach ochrony danych możesz również kontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:
Romuald Niemiec, tel. 602 877 459, e-mail: inspektor@rn-serwis.pl

2. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Przekazanie nam Twoich danych w celu świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym, dotyczącym każdego Pacjenta.

4. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.