Rejestracja online

Poza godzinami pracy przychodni można skorzystać z poniższego formularza służącego do dokonania rejestracji wizyty w gabinecie lekarskim w najbliższym możliwym terminie. Po wysłaniu zgłoszenia będzie ono oczekiwać w kolejce na zatwierdzenie przez naszego pracownika w godzinach pracy przychodni. Pracownik przychodni powiadomi o terminie wizyty.