Leki 75+

Od września 2016 r.  pacjenci powyżej 75 roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków z 30% poziomem odpłatności.

Dla kogo  przeznaczone są bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją.

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz bezpłatnych leków obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Kto może wystawić receptę?

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
  • Lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny