Anna Strączek

magister pedagogiki i promocji zdrowia, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna