Barbara Szczodrowska

lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej kierownik przychodni